Otwórz menu
Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę

Informacje dla Autorów

Prawo zgłaszania propozycji publikacji do czasopisma „Studia i Analizy Instytutu Finansów” przysługuje osobom ze stopniami naukowymi, doktorantom oraz zespołom, w których przynajmniej jeden z Autorów posiada stopień naukowy oraz w szczególnych przypadkach za zgodą Dyrektora Instytutu Finansów osobom szczególnie zasłużonym w ramach swoich specjalizacji, niespełniającym tych kryteriów.

Przyjmowanie artykułów odbywa się w trybie ciągłym. Do ewentualnej publikacji przyjmowane są teksty w języku polskim lub angielskim, spełniające wymogi merytoryczne określone w standardach publikacji.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami dla Autorów oraz materiałami do pobrania.

Instytut Finansów

Instytut Finansów to jednostka powołana przez Ministerstwo Finansów w celu realizacji działalności edukacyjnej i analitycznej, umożliwiająca zrozumienie świata finansów przez obywateli.

infin.gov.pl
phone

tel. 22 694 5789

mail

instytut.finansow@mf.gov.pl

map

ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Zamknij menu
Dostępność